Реконструкція укриття агломашини

З точки зору екології застосування укриття на агломашині з перетіканням гарячого повітря в зону спікання дозволить вирішити ряд проблем:

Ремонти доменних печей

За останні 3 роки компанія «М ТЕХНОЛОГІЯ» взяла участь більш, ніж у 30-ти проектах реконструкцій доменних печей.

Теплотехнічний розрахунок системи охолодження фурми під час вдування пиловугільного палива

Вдування пиловугільного палива (ПВП) у доменну піч є найпопулярнішим способом зниження споживання коксу і, таким чином, більш економічного виробництва чавуну.

Модернізація системи очищення

Існуючі на металургійних комбінатах системи очищення доменних газів включають в себе кілька послідовних ступенів очищення: 1 ступінь – сухий пиловловлювач інерційного типу; 2 ступінь – скрубер з багатоярусним водяним зрошенням; 3 ступінь – високонапірна труба Вентурі; 4 ступінь – дросельна група.

Батарейний циклон

З усього масиву газоочисного устаткування, що випускається, найбільш широке застосування мають пиловловлювачі циклонного типу, які відрізняються своєю економічністю, простотою та надійністю в експлуатації.

Сучасні технології підготовки води в енергетиці

У теплоенергетиці для підживлення технологічних систем потрібна глибоко демінералізована вода, що не викликає корозії та утворення відкладень при експлуатації енергетичних установок. Якість води багато в чому визначає економічну ефективність та термін експлуатації енергогенеруючих систем, тому галузеві вимоги до вмісту у воді розчинених домішок є одними з найжорсткіших серед усіх сфер промисловості.

Основні принципи сучасної системи охолодження реалізовані компанією ТОВ «М ТЕХНОЛОГІЯ» на доменній печі №2 ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

У 2013р. в результаті інтенсивної роботи доменної печі №2 ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» і застосування технології вдування пиловугільного палива, виникла ціла низка проблем з футеровкою і системою охолодження печі: Тіла чавунних холодильників 4-го ряду СІО були зруйновані повністю, в 5-му ряду СІО холодильники зруйновані частково і в 6-му ряду СІО тіла холодильників мали тріщини. В результаті в […]

Розробка та впровадження технології знепилювання димових газів від обертової печі випалу вапняку у рукавних фільтрах

Традиційно принципова схема очищення відходячої  газоповітряної суміші (ГПС) від обертової печі випалу вапняку наступна: ГПС від обертової печі з температурою 1000 ÷ 1100ºС з запиленістю до 40 г / м3 відводиться в пилову камеру великих розмірів, далі подається на котел-утилізатор, після котла-утилізатора встановлюються циклони, а потім електрофільтри. При такій схемі очищення пил у ГПС складається […]

Проектування об’єктів доменного виробництва

Наша компанія має можливість виконувати комплексне проектування об’єктів доменного виробництва. У наших проектах пропонуються рішення, що дозволяють поліпшити техніко-економічні показники, отримати економію енергоресурсів, збільшити тривалість кампанії печі та виконати заходи щодо захисту навколишнього середовища.

ЗАХИСТ ВОДНОГО БАСЕЙНУ

Вода – найважливіший природний ресурс До недавнього часу запаси води на земній кулі представлялися безмежними. Але при стрімкому розвитку цивілізації у другій половині ХХ століття виявилося, що ці запаси не є невичерпними. Раціональне використання водних ресурсів, крім елементарної економії, може бути досягнуто шляхом зменшення витрат води на технологічні потреби, впровадження нових технологічних процесів, які не […]